yes, therapy helps!
Kapacitisme: diskrimination af funktionel mangfoldighed

Kapacitisme: diskrimination af funktionel mangfoldighed

April 29, 2024

Der er voksende opmærksomhed om de forskellige former for diskrimination, som visse grupper og minoriteter står overfor i deres daglige liv. Eksempelvis er racisme og machismo eksempler på måder at tænke på, som resulterer i ulige behandling af visse mennesker for at være som de er.

Men der er andre begreber, der refererer til de måder, hvorpå det i øjeblikket er diskrimineret. F.eks capacitismo, henviste til den ulige behandling, som mennesker med funktionel mangfoldighed modtager , mange gange stigmatiseret og behandlet fra de fordomme, der skal betragtes som handicappede.

  • Du kan være interesseret: "De 16 typer diskrimination (og deres årsager)"

Hvad er kapacitisme?

Kapacitisme er den form for ideologisk og materiel diskrimination, der er rettet mod personer, der anses for handicappede. Det vil sige, at kapacitismen refererer til fordomme og stereotyper, der fører til nedbrydning af mennesker med funktionel mangfoldighed, men afspejles også i love og materielle strukturer (arkitektoniske, bymæssige osv.) Det antager en barriere for denne gruppe.


Det er den kapacitisme Det er både ideologisk og institutionelt , fordi det udtrykkes gennem tanker, men også gennem design og former for organisation fast og legitimeret.

Paradigmet af funktionel mangfoldighed

Tanken om kapacitisme er født ud fra et nyt perspektiv, der omhandler den måde, som socialt og politisk glæder sig over mennesker, der anses for handicappede. Dette nye paradigme er baseret på begrebet funktionel mangfoldighed, som bruges som erstatning for "handicap".

Og hvad er funktionel mangfoldighed? Det er en ide brugt til undgå stigmatisering af handicappede . Disse, i stedet for at blive betragtet som "brudte", ufuldstændige mennesker eller kort sagt "fejlagtige organer" betragtes som repræsentanter for en anden form for funktionalitet, hverken bedre eller værre end hvad der blev betragtet som "normalt" (den som ophører med at betragtes som sådan fra den funktionelle mangfoldighedsperspektiv).


På denne måde påpeger kapacistisme som et grundlæggende problem den generelle antagelse om ideen om, at personer med funktionel mangfoldighed er en afvigelse fra normalitet, og at de på samme tid ikke har samme rettigheder som andre mennesker.

Kapacitisme og halo-effekten

Et af de psykologiske fænomener, der forklarer, hvordan kapacitisme virker, er den af ​​halo-effekten.

Halo-effekten er en tendens til at værdsætte folk baseret på et af deres egenskaber og udvide til hans helheds helhed den værdidømmelse, der er foretaget på den oprindelige funktion.

Det er derfor, at en person, der giver stor betydning for stereotyper forbundet med politik, kan komme til at værdsætte en adfærd hos en person, der er klædt på en bestemt måde (for eksempel med dreadlocks), og på den anden side værdsætter positivt den samme adfærd i en anden person klædt på en anden måde.


Halo-effekten kapsler vores evne til at evaluere på en rimelig og udtømmende måde de forskellige nuancer og egenskaber hos en person , og får os til blot at udvide vores mening om en bestemt funktion, der har fået vores opmærksomhed. Derudover er der tegn på, at halo-effekten kan være til stede hos de fleste mennesker.

På denne måde mærkes mennesker med funktionel mangfoldighed af deres biologiske egenskaber, og deres synspunkt minimeres eller betragtes som en udstødning af deres handicappedes tilstand. Kapacitismen afspejles delvis af typecasting: hvad der sker, det vil blive fortolket som en direkte konsekvens af at være handicappet, hvilket gør at du ser mindre menneskehed af disse mennesker. Og det har selvfølgelig en meget negativ indvirkning på mange menneskers selvværd.

  • Relateret artikel: "Hvad er Halo-effekten?"

Hvordan man skaber et mere inkluderende samfund

For at standse kapacitismen understreger mental sundhedspersonale fra alle områder (også klinisk psykologi) behovet for Ikke tilskriver alle handicappedes problemer til deres individualitet , som om det var en smertefuld oplevelse, der skulle udføres i stilhed. Som et alternativ foreslås en bio-psykosocial tilgang, der tager højde for kontekstens betydning.

For eksempel genererer tetraplegi ikke så mange problemer, hvis samfundet tilpasser sig det ved at skabe adgang til kørestole og undgå arkitektoniske barrierer . Begrebet handicap kan lejlighedsvis bruges som en undskyldning for at bringe de private og individuelle problemer, der skal løses kollektivt.

Opmærksomheden på handicappede består således ikke kun af behandlinger rettet mod den enkelte, men også om social uddannelse og netværk, så konteksten også tilpasser sig individet og ikke kun omvendt. Eliminere kapacitisme indebærer en ændring i bevidstheden og koordineret handling af flere personer, der har til hensigt at ændre institutioner offentligt og privat.

Relaterede Artikler